Állatszervezettan - I. EA

kód: bb1c1310

kreditérték:  2

óraszám: heti 2 óra előadás, 0 óra gyakorlat

típus: kollokvium

honlap: http://anatomia.elte.hu/ASF_oktatas.htm illetve anatomia.elte.hu

előfeltételek:

- Sejtbiológia EA
- Bevezetés az állattanba EA

ráépülő tárgyak:

- Állatszervezettan - II. EA
Állatszervezettan - IV.A GY
Állatszervezettan - IV.B GY

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Oktatók:
- Lőw Péter
-Sass Miklós

A tárgy áttekintést nyújt a törzsfejlődés különböző szintjein lévő állatok szöveteinek, szerveinek és szervrendszereinek fejlődéséről, az egyes szervek fény- és elektronmikroszkópos szerkezetéről és a működési, környezeti állapotoknak megfelelő szerkezeti változásokról. Bemutatja a modern lokalizációs technikákat, az azokkal elért legfőbb eredményeket, továbbá a morfológia kapcsolatait a sejttan, a biokémia és a molekuláris biológia ismeretanyagával.

Az előadás anyaga részletesen le van írva az Összehasonlító anatómiai előadások sorozat megfelelő részeiben. A vizsgára való felkészüléshez ezen kívül a saját jegyzetek felhasználása és különösen az órán készült rajzok tanulmányozás is ajánlott. A vizsga írásbeli, általában rövid, kifejtendő kérdésekből és egy ábrakészítési feladatból áll.

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:

 • Az egyedfejlődés néhány fontos mozzanata. A gastrulatio és a primer indukció. A Spemann kísérletek és az indukció modern morfológiai módszerekkel való vizsgálata.
 • A Drosophila egyedfejlődésének legfontosabb lépései. A morfogének szintézise, transzportja, lokalizációja in situ hybridisatioval és immuncitokémiai módszerekkel. A legfőbb morfogén csoportok funkciója és az eredmények kísérletes bizonyítékai.
 • A gerinctelen állatok köztakarója. A laposférgek és a rovarok köztakarójának ultrastruktúrája, sejttípusai, azok funkciói.
 • A gerincesek köztakarójának felépítése.  A keratinizáció és jelentősége. A színszabályozás mechanizmusa a kétéltűek bőrében.
 • A támasztószövet eredete és funkciói. Porc- és csontszövetek, sejttípusok, sejtszintű kölcsönhatások.
 • Az idegszövet általános jellemzése, a neuromuscularis synapsisok szerkezete és működése, a transmitter release mechanizmusa.
 • Az idegrendszer hisztogenezise és az interneurális synapsisok szerkezete és működése. A glia.
 • A gerinctelen állatok kiválasztószervei. A pro-, meso- és metanephros fejlődése. Szerkezeti-funkciós összefüggések.
 • Az emlős vese tubuláris rendszere. A hajtogatott nephron koncentrálási mechanizmusai és a tubuloglomeruláris feedback.
 • Az emlősök duodenumának szerkezete, a különböző sejttípusok áttekintése. A pancreas sejttípusai, az exocrin és endocrin részek kapcsolata.
 • A máj szerkezete. A hepatocyta, a Kupffer sejtek és a RES.
 • Az orrnyálkahártya és a szaglóhám. Az emlősök légútainak szerkezete, a sejttípusok áttekintése. Az emlős tüdő szöveti szerkezete és sejttípusai.
Kategória: