Állatszervezettan II. EA

Állatszervezettan II. EA

kód: bb1c1414
kreditérték:  0
óraszám: heti 2 óra előadás0 óra gyakorlat
típus: A tárgy kollokviuma a szigorlat részét képezi, tehát a tárgyhoz tartozó kredit a szigorlat teljesítésével realizálódik.
honlap: http://anatomia.elte.hu

előfeltételek:
- Állatszervezettan I. EA
- Állatszervezettan III. B GY
- Állatszervezettan IV. A GY

ráépülő tárgyak:
- Állattan szigorlat

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:
- Dr. Sass Miklós
- Lőw Péter

Az órán elhangzott anyagokból ezen tárgy keretein belül nincsen számonkérés. A szigorlatra készüléskor kell használni e tárgyon szerzett információkat, rajzokat illetve az alábbi könyveket:

  • Összehasonlító anatómiai előadások: Fejlődéstan
  • Összehasonlító anatómiai előadások: Idegrendszer
  • Összehasonlító anatómiai előadások: Ivarszervek
  • Összehasonlító anatómiai előadások: Keringési szervek
  • Összehasonlító anatómiai előadások: Kiválasztószervek
  • Összehasonlító anatómiai előadások: Köztakaró
  • Összehasonlító anatómiai előadások: Sejttan
  • Röhlich Pál: Szövettan
  • Kondics Lajos - Vígh H. Borbála: Összehasonlító szövettan

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
-

Kategória: