Állattanrendszertan II. EA

Állattanrendszertan II. EA

kód: bb1c1416
kreditérték:  0
óraszám: heti 2 óra előadás, 0 óra gyakorlat
típus: A tárgy kollokviuma a szigorlat részét képezi, tehát a tárgyhoz tartozó kredit a szigorlat teljesítésével realizálódik.
honlap: http://systzool.elte.hu

előfeltételek:
- Állatrendszertan I. EA
- Állatrendszertan III. B GY
- Állatrendszertan III. A GY
- Állatrendszertan IV. B GY
- Állatrendszertan IV. A GY

ráépülő tárgyak:
- Állatrendszertani terepgyakorlat
- Állattan szigorlat

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:
- Dr. Farkas János
- Török Júlia

Az órán elhangzott anyagokból ezen tárgy keretein belül nincsen számonkérés. A szigorlatra készüléskor kell használni e tárgyon szerzett információkat.

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
-

Kategória: