Általános kémia GY

Általános információk:
-
kód: altkemk17la
- kreditérték: 4
- heti óraszám: 2
- típus: labor gyakorlat

Előfeltételek:
Kémia kritériumtárgy

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Harmat Veronika

Oktatók:
- Harmat Veronika
- Dénesné Rácz Krisztina
- Kolos Zsuzsanna
- Karancsiné Menyhárd Dóra

Tartalom:
- 3 óra laboratóriumi gyakorlat 4 alkalommal, a laborokhoz kapcsolódó 2 óra számolási gyakorlat 4 alkalommal, 2 órás zárthelyi dolgozat két alkalommal

  1. Számolási gyakorlat: alapfogalmak, a kémiai egyenlet, oldatkészítéshez kapcsolódó számítások
  2. Laborgyakorlat: Oldatkészítés, folyadék sűrűségének mérése, redoxi reakciók
  3. Számolási gyakorlat: sztöchiometriai számítások, erős savak és erős bázisok oldatának pH számítása
  4. Laborgyakorlat: Térfogatos elemzés, ismeretlen koncentrációjú nátrium hidroxid oldat koncentrációjának meghatározása
  5. Számolási gyakorlat: pH-számítás: gyenge savak, gyenge bázisok, pufferoldatok, pufferkapacitás
  6. Laborgyakorlat: pufferoldat készítése, pufferkapacitás elméleti és kísérleti meghatározása
  7. Számolási gyakorlat:  heterogén egyensúlyok, termokémiai számítások
  8. Laborgyakorlat: Kémiai jelenségek bemuatása egyszerű kísérletekkel: ozmózis, reakciósebesség, színképek, reakcióhő

Tananyag:
- Az elvégzendő kísérletek leírása, számolási típusfeladatok megoldása a gyakorlat honlapján (http://harmatv.web.elte.hu/AltKemII).
- Hallgatónként különböző, egyéni gyakorlófeladasorok az ELTE moodle szerverén  (https://moodle.elte.hu).
- A számolások gyakorlásához ajánlott példatárak:
   - Villányi Attila: Ötösöm lesz kémiából (Műszaki Kiadó)
   - Szakács László, Mörtl Mária, Knausz Dezső: Általános kémiai példatár (ELTE Eötvös Kiadó)

Évközi feladatok:
- Két, hallgatónként különböző feladatokból álló gyakorló feladatsor az ELTE moodle szerverén, amelyek jó megoldásuk esetén az adott témakörből írt zárthelyi pontszámát növelik.

Számonkérés:
- 2 zárthelyi dolgozat
- laborjegyzőkönyvek