Általános kémia I. EA

Általános kémia I. EA

kód: kb1c1101
kreditérték: 4
óraszám: heti 4 óra előadás0 óra gyakorlat
típus: kollokvium
honlap: https://elearning.elte.hu/course/view.php?id=4257

előfeltételek:

- Kémia felzárkóztató kritériumtárgy
- Általános kémia II. GY

ráépülő tárgyak:
- Fizikai kémia I. EA
- Szerves kémia EA
- Analitikai kémia I. EA

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:
Magyarfalvi Gábor

Órai jegyzetekből, kiadott diasorokból, e-learning használatával és a gimnáziumi tananyag ismétlésével teljesíthető a tárgy.

A vizsga egy több oldalas dokumentum mely egy szavas válaszokból, képletekből, átváltásokból, tesztekből és több mondatos kifejtésekből álló komplex vizsga. Az e-learning tartalmaz feladatokat, melyeket lehet gyakorolni, és a helyes válasz beírásával javítja a rendszer.

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
- Általános kémia: Hogyan? Miért ?
- Elemek gyakorisága a világegyetemben
- A Perdiódusos rendszer
- Mértékegységek
- Pontosság, reprodukálhatóság, kerekítés
- Savak és bázisok
- Alapfogalmak (izotópok, relatív atomtömeg, stb. )
- Egyenletírás
- Oldhatóság, (redox-egyenletek, titrimetria, stb. )
- Kvantumszámok (elektronkonfiguráció)
- Kötések (Ionos, kovalens stb. )
- Elemek és vegyületeik
- Hibridizáció
- Termokémia
- Sztöchiometria

Kategória: