Analitikai kémia I. EA (+GY)

Analitikai kémia I. EA (+GY)

Kód: kb1c1301

Kreditérték:

óraszám: heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat 8 héten keresztül
típus: kollokvium
honlap: http://olvamar.web.elte.hu/news.html

előfeltételek:
- Általános Kémia I. EA

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

ráépülő tárgyak:
- Analitikai kémia II. GY (kötelezően választható)

Tanárok:
Dr. Oltiné Varga Margit
Zihné Perényi Katalin

Az írásbeli vizsga két részből tevődik össze: egy számolási és egy elméleti részből. A félév során egy ZH időpont kerül meghirdetésre, ahol lehetőség van arra, hogy a számolási részt megírják a hallgatók, ha legalább elégséges (minimum 20 pont) az eredménye, akkor a vizsga során ezt a részt már nem kell megírni.

Az elméleti részben legalább 20 pontot el kell érni, ugyanígy a számolási részből is, viszont a ZH-nak legalább 50 pontosnak kell lennie a kettes érdemjegyhez. Mind a két részből maximálisan 50-50 pontot lehet elérni.

A számolási rész első fele egyszerű feladatokból áll, ahol legalább 15 pontot kell teljesíteni, a második fele összetettebb feladatokból áll, amelyből kettőt kell kiválasztani.

Témakörök, amik előfordulhatnak a vizsgán:

  • Mintavétel, a vizsgálati anyag előkészítése az analízishez, oldás, feltárás, mineralizálás. Elválasztási módszerek
  • Acidi-alkalimetria
  • Komplexometria
  • Argentometria; gravimetria
  • Mérőoldatok, végpontjelzés, konkrét mérések
  • Redoxireakciók, redoxipotenciál és számítása
  • Műszeres analitika. Termogravimetria. Elektroanalitikai módszerek
  • Optikai módszerek; molekulaspektroszkópia
  • Elválasztástechnika alapjai. Mintaelőkészítési módszerek. Gáz- és folyadék-kromatográfiás módszerek
Kategória: