Bevezetés a növénytanba EA

Bevezetés a növénytanba EA

kód: bb1c1103
kreditérték: 2
óraszám: heti 2 óra előadás0 óra gyakorlat
típus: D típusú kollokvium: félévközi dolgozatok alapján megajánlott jeggyel.
honlap: http://novszerv.elte.hu
http://www.novenyelettan.elte.hu/oktatas0_bevezetes_novenytanba.htm

előfeltételek:
- nincs

ráépülő tárgyak:

- Növényszervezettan I. EA
- Növényszervezettan III. GY
- Növényrendszertan I. EA
- Növényrendszertan III. A GY
- Növényrendszertan III. B GY
- Őszi növényrendszertan terepgyakorlat B
- Őszi növényrendszertan terepgyakorlat A

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:

- Dr. Bóka Károly
Dr. Rudnóy Szabolcs

Órai jegyzetekből, kiadott diasorokból, illetve a Tanszék által kiadott letölthető anyagból (tankönyv) lehet felkészüli. A könyv elérhetősége:
Növények és gombák szerveződése HTML változat,  PDF változat

Első félévben 2 alkalom van a megajánlott jegy megszerzésére. Mind az egyik részét az egyik, míg a másik részét a másik tanár anyagából kapjátok. Pontosítva egy növényszervezettani és egy növényélettani lapot.  A vizsga tesztes/karikázgatós/többválasztós. Mind a két vizsgából el kell érni legalább 50%-ot. Ha az egyik nincs meg 50% akkor a másik vizsga mindegy hogyan sikerült.

A vizsga ugyanúgy zajlik, mint a megajánlott jegy megszerzése. Két darab tesztes lap kitöltése, legalább 50% mind a két részből.

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
- Növényi sejtalkotók
- Polaritás és a növényi test szerveződése
- Plaszticitás
- A növény kétszakaszos egyedfejlődése
- A gyökér
- A hajtás
- Fotoszintézis
- A virág
- Stressz
- Hormonális szabályozás