Bevezetés az állattanba EA

Bevezetés az állattanba EA

kód: bb1c1637
kreditérték: 4
óraszám: heti 4 óra előadás, 0 óra gyakorlat
típus: D típusú kollokvium: félévközi dolgozatok alapján megajánlott jeggyel.
honlap: http://systzool.elte.hu/oktatas/alapkepzes-bsc/

előfeltételek:
- nincs

ráépülő tárgyak:

- Állatszervezettan I. EA
- Állatszervezettan III. A GY
- Állatszervezettan III. B GY
- Állatrendszertan I. EA
- Állatrendszertan III. A GY
- Állatrendszertan III. B GY
- Humánbiológia I. EA

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:
Dr. Farkas János
- Dr. Török Júlia
- Sass Miklós
- Dr. Csörgő Tibor
- Csizmadia Tamás

Órai jegyzetekből, rajzokból, illetve a Tanszék által kiadott letölthető anyagból (tankönyv) lehet felkészüli. A könyv elérhetősége:
Bevezetés az állattanba HTML változat;  PDF változat

A félév során 2 db írásbeli dolgozatot kell legalább elégségesre teljesíteni. A dolgozatok 2-3 témát foglalnak össze, és ezeket más-más oktató értékeli, így a két dolgozat jegye 4-5 jegy átlagából tevődik össze, amelyek közül egyik sem lehet elégtelen.

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
- Többsejtűek szerveződése
- Filogenetikai bevezető
- Egysejtűek
- Szivacsok, csalánozók
- Laposférgek
- Fonálférgek
- Gyűrűsférgek
- Puhatestűek
- Ízeltlábúak
- Halak
- Kétéltűek
- Hüllők
- Madarak
- Emlősök

Kategória: