Biogeográfia EA

Általános információk:
- kód: biogeob17ea
- kreditérték: 3
- heti óraszám: 3

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Standovár Tibor

Oktatók:
- Herczeg Gábor
- Standovár Tibor

Tartalom:

 1. Az ökológia alapelvei, a populációk, közösségek elterjedési mintázatainak vizsgálati megközelítései
 2. Az élőlények elterjedését befolyásoló klimatikus tényezők
 3. A klímától a növényzetig
 4. A talaj szerepe a szárazföldi életközösségek életében
 5. Vízi életerek
 6. Növényfajok és növényzeti-típusok elterjedési mintázatai
 7. A Kárpát-medence éghajlata, talajtípusai és növényzete
 8. A biogeográfia története, área definíciója és az áreák felosztása
 9. Diszperzió és barrierek definíciója és típusai, Szigetbiogrográfia
 10. A jégkorszakok
 11. A jégkorszakok közvetett biogeográfiai hatásai. A kontinensvándorlás alapjai és biogeográfiai hatásai
 12. Áreográfia és makroökológia
 13. Regionális biogeográfia I.
 14. Regionális biogeográfia II.

Tananyag:
- PPT/PDF órai anyag (14 db dia)
Ajánlott irodalom:
- Cox CB, Moore PD. 2010. Biogeography: an Ecological and Evolutionary Approach, 8th Edition. Wiley & Sons Inc.
- Hortobágyi T, Simon T. (szerk) 2000. Növényföldrajz, Társulástan és Ökológia. Tankönyvkiadó, Budapest.
- Juhász-Nagy P. 1984. Beszélgetések az ökológiáról. Mezőgazdasági Kiadó.
- Lomolino MV, Riddle BR, Whittaker RJ, Brown JH. 2010. Biogeography, 4th Edition. Sinauer Associates.
- Seregélyes T, Szollát Gy, Standovár T. 1995. Vegetáció és növénytársulások.. In: Pannon Enciklopédia: Magyarország növényvilága. Dunakanyar 2000, Budapest p. 148-219.
- Standovár T. 1996. A társulások szerveződése és jellemzése. In: Mátyás, Cs. (ed). Erdészeti ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, pp. 48-83.
- Stefanovics P, Filep Gy, Füleky Gy. 1999. Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
- Udvardy M. 1983. Dinamikus állatföldrajz. Tankönyvkiadó, Budapest.
- Wetzel RG. 2001. Limnology: Lake and River Ecosystems. Academic Press, San Diego.

Számonkérés:
- Írásbeli vizsga