Biológia kritériumtárgy

Általános információk:
- kód: biokrib17ga
- kreditérték: 0
- heti óraszám: 2
- típus: szeminárium

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Pogány Ákos

Oktatók:
- Pogány Ákos

Tartalom:

 1. A kurzus ismertetése, a Moodle használata
 2. 1. Moodle teszt
 3. A sejtek kémiai felépítése
 4. A pro- és eukarióta sejt, transzportfolyamatok a sejtben
 5. A szénhidrátok felépítése a növényekben
 6. A szénhidrátok lebontási lehetőségei az élőlényekben
 7. A DNS szerkezete, szerveződése és információ tárolása
 8. Klasszikus genetika és populációgenetika
 9. A sejtciklus és kísérő jelenségei
 10. Kémiai jelátvitel a test folyadékterein keresztül
 11. Kémiai jelátvitel szinapszisokon keresztül
 12. Ökológia
 13. Evolúció
 14. 2. Moodle teszt

Tananyag:
- PPT/PDF a leadott órai anyag (12 db diasor)
- Moodle e-learning rendszerben létrehozott 2000 kérdéses kérdésbank és rá épülő tesztek

Számonkérés:
- Számítógépes tesztkérdések – többválasztásos