BSc

Biológia alapszak

 

Alapadatok:

Kar: Természettudományi Kar
Intézet: Biológiai Intézet
Képzési idő: 6 félév
Fin. forma: Állami ösztöndíjas, illetve önköltséges
Önköltség: 300 000 Ft/félév
Érettségi vizsgakövetelmények: kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy
A szerezhető szakképzettség: biológus
Diploma megszerzésének előfeltétele: egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
Ponthatárok (2015):

  • Állami ösztöndíjas: 368
  • Önköltséges: 368                                                          

 

Mintatantervek:

2012-ben kezdett hallgatók számára
2013-ban kezdett hallgatók számára
2014-ben kezdett hallgatók számára

2015-ben kezdett hallgatók számára
2016-ban kezdett hallgatók számára
2017-ben kezdett hallgatók számára

 

Szigorlatok:

  • Állattan szigorlat: 3. félév
  • Növénytan szigorlat: 4. félév

2017 után felvett hallgatóknak már nincs szigorlatuk

 

Szakdolgozat:

A szakdolgozati témaválasztás szabályai itt találhatóak.

A szakdolgozati témaajánlatok listája pedig itt található.