Evolúcióbiológia EA

Általános információk:
- kód: evobiob17ea
- kreditérték: 3
- heti óraszám: 3

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Szathmáry Eörs

Oktatók:
- Kun Ádám
- Vellainé Takács Krisztina
- Hajdu Tamás

Tartalom:

 1. A darwini evolúció alapjai
 2. Darwini medicína
 3. Az élet rövid története
 4. Mi öröklődik? – Evolúció négy dimenzióban
 5. Mutáció és változatosság
 6. Ideális populáció és evolúciós következményei
 7. Mikroevolúciós változások
 8. Adaptáció
 9. Fajkeletkezés
 10. Az evolúció nagy átmenetei I
 11. Az evolúció nagy átmenetei II
 12. Az ember evolúciója I
 13. Az ember evolúciója II
 14. Az ember evolúciója III

Tananyag:
- Kun Ádám Evolúcióbiológia. Typotex 2016 (megjelenés alatt)
- Gyenis Gyula-Hajdu Tamás: Emberré válás. Az ember biológiai és kulturális evolúciója. Archaeolingua 2016 (megjelenés alatt)

Számonkérés:
- Szóbeli vizsga