Fizikai alapok biológusoknak EA

Általános információk:
- kód: fizbiob17ea
- kreditérték: 1
- heti óraszám: 1 (tömbösítve, 2 óra/hét, 7 alkalom)

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Kardos József

Oktatók:
- Derényi Imre
- Kardos József

Tartalom:

  1. Mozgás, dinamika
  2. Folyadékok fizikája
  3. Rezgések és hullámok
  4. Elektromosság I
  5. Elektromosság II
  6. Atomfizika
  7. Optika

Tananyag:
- órai anyagok PDF-ben (7 db diasor)

Évközi feladatok:
- 3 zárthelyi dolgozat

Számonkérés:
- Papíralapú tesztkérdések – többválasztásos
- 3 évközi zh átlaga (teszt) elérésekor megajánlott jegy, a szintet el nem érőknek félévi vizsga zh-t kell írniuk