Fizikai Kémia I. EA

Fizikai Kémia I. EA

kód: kb1c1201
kreditérték: 3
óraszám: heti 3 óra előadás, 0 óra gyakorlat
típus: kollokvium
honlap: http://garfield.chem.elte.hu/Turanyi/oktatas/fizkem_biologiaBSc.html

előfeltételek:
- Általános kémia I. EA

ráépülő tárgyak:
- Biokolloidok és nanostruktúrák EA
- Fizikai Kémia II. GY

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:
- Láng Győző
- Turányi Tamás

A tárgy két nagy anyagrészből áll, termodinamika és elektrokémia. Az írásbeli vizsgán a két anyagrészből külön-külön vizsgadolgozat van, ezekre egy-egy részjegyet kapnak a hallgatók, és ezek átlaga adja a vizsga érdemjegyét. Egyik részjegy sem lehet elégtelen, amennyiben az egyik részjegy lett csak elégtelen, az utóvizsgán elegendő csak azt megismételni az adott vizsgaidőszakban.
A felkészüléshez ajánlott: órai jegyzet, diák, kislexikon.
A tárgyhoz szorosan kapcsolódik a "Fizikai kémiai számítások és kísérletek" szabadon választható tárgy, ezért ajánlott felvenni, de nem kötelező.

A termodinamika anyagrész vizsgadolgozatában előfordulhatnak definíciók, számítások, rövid kérdések és egy adott téma bővebb kifejtése esszé formájában. Az elektrokémia anyagrészben várhatók definíciók, elektródok csoportosítására és az elektrokémiai cellára vonatkozó kérdések.

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
- Ideális gáz és reális gázok
- A termodinamika első főtétele
- A termodinamika II. és III. főtétele
- Tiszta anyagok fázisátmenetei
- Elegyek
- Kémiai egyensúly
- Határfelületi jelenségek
- Transzportjelenségek
- Reakciókinetika
- Homogén elektrokémiai rendszerek egyensúlyai
- Transzportfolyamatok homogén elektrokémiai rendszerekben
- Az elektrokémiai cella
- Elektródok
- Heterogén elektrokémiai rendszerekben végbemenő folyamatok
- Az elektrokémia néhány gyakorlati vonatkozása
- Kísérlet, mérés, modellalkotás
- A hőmérséklet mérése
- A mérőrendszer alapegységei, az egyes részek funkciója
- Irányítási folyamat, számítógépes folyamatirányítás
- A mérési eredmény hibája
- Összefüggésvizsgálat, paraméterbecslés