Kémia kritériumtárgy

Általános információk:
- kód: kemkrik17ga
- kreditérték: 0
- heti óraszám: 3 (2 óra ea, 1 óra gyak)

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Zsély István Gyula

Oktatók:
- Zsély István Gyula
- Zsélyné Ujvári Mária
- Dénesné Rácz Krisztina

Tartalom:

 1. Műveletek áttekintése
 2. Az atomelmélet alapjai I: A periódusos rendszer
 3. Az atomelmélet alapjai II:  Az atom szerkezete
 4. Elem, vegyület, keverék, koncentráció, hígítás
 5. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés
 6. Vegyületek osztályozása, egyszerű szerves funkciós csoportok, fontosabb szervetlen és szerves vegyületek
 7.  A kémiai reakciók típusai I
 8.  A kémiai reakciók típusai II
 9. Kémia egyenletek rendezése
 10.  A logaritmus, a pH
 11. Gáztörvények
 12. Termodinamika I
 13. Termodinamika II
 14. Összefoglalás, ismétlés

Tananyag:
- Az előadás anyaga pdf formátumban.
- Dénesné Rácz/Zsély: Kémiai számítások feladatok nem kémia szakos egyetemisták kritérium- és alapozó tárgyaihoz elektronikus jegyzet.
- Tetszőleges általános vagy természettudományos irányultságú középiskolai kémia tankönyvek, illetve feladatgyűjtemények.

Számonkérés:
- írásbeli vizsga