Matematika 1 EA+GY

Általános információk:
- kód: matbi1m17va
- kreditérték: 4
- heti óraszám: 2 (1 óra ea, 1 óra gyak)
- típus: Számítási gyakorlat

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Pfeil Tamás

Oktatók:
- Pfeil Tamás
- Kovács Ágnes
- Valkó Éva
- Vecseiné Munkácsy Katalin
- Gruber Tibor

Tartalom:

 1. Felzárkóztatás
 2. Felzárkóztatás
 3. Lineáris algebra elemei I.
 4. Lineáris algebra elemei II.
 5. Leslie-féle populációdinamikai modell
 6. Sorozatok
 7. Függvények
 8. Derivált
 9. I. zárthelyi dolgozat
 10. Függvényvizsgálat
 11. Kombinatorika
 12. Valószínűségszámítás I.
 13. Valószínűségszámítás II.
 14. II. zárthelyi dolgozat

Tananyag:
- Izsák –Juhász-Nagy –Varga: Bevezetés a biomatematikába, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

Évközi feladatok:
- házi feladatok minden héten
- 2 zárt helyi dolgozat év közben

Számonkérés:
- Írásbeli