MSc

Biológus mesterképzés

 

Alapadatok:

Kar: Természettudományi Kar (TTK)
Intézet: Biológiai Intézet
Képzési idő: 4 félév
Fin. forma: Állami ösztöndíjas, illetve önköltséges
Önköltség: 400 000 Ft/félév
Ponthatárok (2015):

  • Állami ösztöndíjas: 65
  • Önköltséges: nem indul

 

Választható szakirányok:

  • Idegtudomány és humánbiológia szakirány
  • Molekuláris genetika, sejt-és fejlődéstudomány szakirány
  • Molekuláris, immun- és mikrobiológia szakirány
  • Növénybiológia szakirány
  • Ökológia, evolúciós- és konzervációbiológia szakirány 

 

Mintatanterv