Növényélettan - I. EA

Fizikai Kémia I. EA

kód: bb1c1418
kreditérték: 3
óraszám: heti 3 óra előadás, 0 óra gyakorlat
típus: kollokvium
honlap: http://www.novenyelettan.elte.hu/

előfeltételek:
- Sejtbiológia EA
- Bevezetés a biokémiába - I.B EA
- Bevezetés a biokémiába - I.A EA

ráépülő tárgyak:
- Növényélettan II. EA
- Növényélettan III. GY
- Alkalmazott növénytani gyakorlat GY

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Oktatók:
- Bratek Zoltán
- Fodor Ferenc
- Nyitrai Péter
- Parádi István
- Rácz Ilona
- Solti Ádám

Felkészülni az alábbi segédanyagokból lehet:
Órai jegyzet
Láng Ferenc (szerk.): Növényélettan. A növényi anyagcsere ELTE Eötvös Kiadó, Budapest (2002) - HTML, PDF
Erdei László (szerk.) Növényélettan. Növekedés- és fejlődésélettan JATEPress Szeged (2004)
Taiz L. and Zeiger E. Plant Physiology 3. kiadás Sinauer Associates, Sunderland, Massachusets, USA (2002)

A félév során az oktatót egymást között beosztják a tananyag leadását (egy korábbi év beosztása megtalálható lejjebb). A félévben 3 db évközi ZH-t kell legalább 2-es eredménnyel teljesíteni, hogy megajánlott jegyet lehessen kapni, ha ezekből bármelyik sikertelen, a félév végén szóbeli vizsgát kell tenni a leadott tananyagból.
A szóbeli vizsga tételsora elérhető itt: Tételsor

Témakörök, amik előfordulhatnak a tesztben:
- Fotoszintézis
- Szénhidrát anyagcsere és légzés
- Lipid anyagcsere
- Nitrogén- és kénautotrófia
- Aminosav anyagcsere