Növényszervezettan I. EA

Növényszervezettan I. EA

Kód: bb1c1315

Kreditérték:

óraszám: heti 2 óra előadás, 0 óra gyakorlat
típus: D típusú kollokvium
honlap: http://novszerv.elte.hu

előfeltételek:
- Sejtbiológia EA
- Bevezetés a növénytanba EA

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

ráépülő tárgyak:
- Növényszervezettan II. EA
- Növényszervezettan III. GY

Tanárok:
Dr. Böddi Béla

A félév végén megajánlott jegy megszerzésére van lehetőség egy ZH írásával. Amennyiben a ZH érdemjegye elégtelen, illetve a hallgató nem kívánja elfogadni a megajánlott jegyet, az írásbeli vizsgán kerül sor a jegy megszerzésére. A vizsgán és a félév végi ZH-ban is rövid kérdések vannak, melyek gyakran rajzos választ igényelnek, illetve a tárgyhoz tartozó fogalmak és meghatározások pontos ismeretét.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:
Növényszervezettani gyakorlatok I.
Növényszevezettani gyakorlatok II.

Továbbá a tanészék honlapján található diasor.

Témakörök, amik előfordulhatnak a vizsgán:

- Botanika
- Algák
- Mohák és harasztok, előtelepek
- Merisztémák
- Epidermis
- Fotoszintetizáló alapszövet
- Kiválasztó alapszövet
- Szilárdító alapszövetek
- Szállítószövetek