Sejtbiológia 1 EA

Általános információk:
- kód: sejtb1b17ea
- kreditérték: 3
- heti óraszám: 3 (2 + 2 (negyedévben))

Előfeltételek:
- nincs

Ráépülő tárgyak:
-

Tárgyfelelős:
- Lőw Péter

Oktatók:
- Kovács M. Gábor
- Kériné Borsodi Andrea
- Pálfia Zsolt
- Bóka Károly
- Kristóf Zoltán
- Schlett Katalin

Tartalom:

 1. Élő anyag egysége a sejt
  A sejtmembránon át zajló transzportfolyamatok áttekintése
 2. A plazmamembrán szignálátvezetési funkciói
  Riboszómák (prokarióta és eukarióta típus)
 3. Endoplazmatikus retikulum (ER)
  Citoszkeletáris rendszer
 4. A mikrofilamentális sejtváz
  Lizoszomák
 5. Növényi vakuolum lizoszomális szerepe
 6. Sejtmag, nukleoid
 7. Plasztisz eredete
 8. Plantae – sensu stricto
 9. Sejtkapcsolatok
 10. A sejthalál
 11. A növényi sejtfal
  Sejtciklus
 12. A gombák sejttani sajátosságai
 13. Bacteria, Archaea és eukarióta sejtek összehasonlítása
 14. A prokarióta membránok

Tananyag:
- Kristóf - Pálfia: A sejtbiológia alapjai (évente frissítve a kurzus Moodle felületén elérhető)

Számonkérés:
- Szóbeli vizsga (20 perc)