Sejtbiológia EA

Sejtbiológia EA

kód: bb1c1102
kreditérték: 3
óraszám: heti 3 óra előadás0 óra gyakorlat
típus: kollokvium
honlap: http://anatomia.elte.hu/ASF_oktatas.htm

előfeltételek:
- nincs

ráépülő tárgyak:

- Állatszervezettan I. EA
- Állatszervezettan III. A GY
- Állatszervezettan III. B GY
- Növényszervezettan I. EA
- Mikológia EA
- Genetika I. EA
- Növényélettan I. EA
- Immunológia I. EA
- Növényszervezettani vizsgálómódszerek GY
- Szövettani és sejttani vizsgálómódszerek GY

(piros: erős előfeltétel, zöld: gyenge előfeltétel)

Tanárok:
- Pálfia Zsolt
- Dr. Kristóf Zoltán

Órai jegyzetekből, rajzokból, illetve a Tanszék által kiadott letölthető anyagból (tankönyv), illet Kovács János - Sejtbiológia tankönyvből lehet tanuli. A könyv elérhetősége:
A sejtbiológia alapjai HTML változat,  PDF változat.

Szóbeli vizsgán lehet megszerezni a tanulmányi jegyet. Vizsgatételek vannak, melyek az alábbi oldalon találhatók meg: http://anatomia.elte.hu/Okt/Sejttan. Egy rövid beugróval kezdődik a szóbeli vizsga, mely abból áll, hogy adnak 1-3 képet egymás után és meg kell magyarázni mi látszik a képen. A beugró képei és leírásai az Ultrastruktúra albumban találhatók: http://anatomia.elte.hu/Okt/Sejttan/Album/index.html. Felkészülési időd szinte korlátlan, hisz egyszerre több hallgató számol be, és a felelés sorrendje attól függ ki készül el korábban. A két tanár egyszerre feleltet.

Témakörök, amik előfordulhatnak a vizsgán:
- Mikroszkópok
- Membránok
- Riboszómák és a fehérjeszintézis
- Szekréció (Golgi és a lizoszómák)
- Növényi sejtek különbsége az állatiéktól
- Heterofágia
- Endoplazmatikus retikulum és Golgi transzport
- Oxidatív folyamatok
- Cytoskeleton
- Sejtciklus és belső szabályozás
- Plasztiszok és a fotoszintézis
- Sejtosztódás (mitózis és meiózis folyamata)
- Daganatok

 

Kategória: