Tantárgyak

Sziasztok!

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy mely tárgyakat melyik félévben érdemes felvenni. A Kredit értéket az alábbiként kell értelmezni:

Az első szám a kötelező tárgyakba beszámított kredit, a plusz után található szám pedig a kötelezően válaszható kreditértékbe számított szám. Ez azt jelenti, hogyha egy olyan tárgyat láttok, ami 4 + 0 az azt jelenti, hogy ez egy kötelező tárgy és 4 kreditet ér. Ha olyat láttok, hogy 0+3 akkor az a tárgy kötelezően választható, és 3 kötvál kreditet ér. Amennyiben egy tárgy mellett 2 + 2 látható, akkor az azt jelenti, hogy valószínűleg egy emelt szintű kurzus. Ekkor a tárgy 4 kredites, amiből 2 kötelező kredit, 2 pedig kötelezően választható kreditként számolódik el.

Tantárgy leírások folyamatban ....

Ajánlott félév Tárgy teljesítés Kód Tárgynév Kredit
2017 után felvettek tantervi hálója
1 Kötelező biokrib17ga Biológia kritériumtárgy 0 + 0
1 Kötelező kemkrik17ga Kémia kritériumtárgy 0 + 0
1 Kötelező altkemk17la Általános kémia GY 4 + 0
1 Kötelező kembiok17ea Kémia biológusoknak EA 4 + 0
1 Kötelező fizbiob17ea Fizikai alapok biológusoknak EA 1 + 0
1 Kötelező matbi1m17va Matematika 1 EA+GY 3 + 0
1 Kötelező infbiob17ga Informatika GY 3 + 0
1 Kötelező sejtb1b17ea Sejtbiológia 1 EA 3 + 0
1 Kötelező evobiob17ea Evolúcióbiológia EA 3 + 0
1 Kötelező biogeob17ea Biogeográfia EA 3 + 0
2 Kötelező szekemk17ea Szerves és természetes szénvegyületek kémiája EA 3 + 0
2 Kötelező biometb17va Biometria, alapozó biostatisztika EA+GY 2 + 0
2 Kötelező bioetib17ga Bioetika és kutatási módszerek GY 1 + 0
2 Kötelező sejtb1b17ga Sejtbiológiai gyakorlatok 1 GY  
2 Kötelező labbiob17la Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások GY  
2 Kötelező nstfu1b17ea Növényi struktúra és funkció 1 EA  
2 Kötelező astfu1b17ea Állati struktúra és funkció 1 EA  
2 Kötelező elsok1b17ea Az élővilág sokfélesége 1 EA  
2 Kötelező elsok2b17ea Az élővilág sokfélesége 2 EA  
2 Kötelező etolo1b17ea Etológia 1 EA  
2 Kötelező mikrobb17ea Mikrobiológia EA  
2 Kötelező mikrobb17la Mikrobiológiai gyakorlat GY  
3 Kötelező bikem1b17ea Biokémia 1 EA  
3 Kötelező nstfu1b17la Növényi struktúra és funkció 1 GY  
3 Kötelező nstfu2b17ea Növényi struktúra és funkció 2 EA  
3 Kötelező astfu1b17la Állati struktúra és funkció 1 GY  
3 Kötelező astfu2b17ea Állati struktúra és funkció 2 EA  
3 Kötelező okolo1b17ea Ökológia 1 EA  
3 Kötelező okolo1b17ga Ökológia 1 GY  
3 Kötelező genet1b17ea Genetika 1 EA  
3 Kötelező tervedb17ga A természetvédelem tudományos alapjai GY  
3 Kötelező nstfu2b17la Növényi struktúra és funkció 2 GY  
4 Kötelező bikem1b17ga Biokémiai gyakorlatok 1 GY  
4 Kötelező elsok1b17la Az élővilág sokfélesége 1 GY  
4 Kötelező elsoktb17ta Az élővilág sokfélesége Terepgyakorlat  
4 Kötelező genet1b17la Genetika 1 GY  
4 Kötelező biomb1b17ea Biokémia és molekuláris biológia 1 EA  
4 Kötelező biemetb17ea Bioenergetika és metabolizmus EA  
4 Kötelező bioinfb17ga Bevezetés a bioinformatikába GY  
4 Kötelező immalab17ea Az immunológia alapjai EA  
4 Kötelező astfu2b17la Állati struktúra és funkció 2 GY  
4 Kötelező elsok2b17la Az élővilág sokfélesége 2 GY  
5 Kötvál alkmikb17la Alkalmazott mikrobiológia GY  
5 Kötvál aelettb17la Állatélettan GY  
5 Kötvál allismb17la Állatismeret GY  
5 Kötvál arendtb17ea Állatrendszertan EA  
5 Kötvál biomb2b17ea Biokémia és molekuláris biológia 2 EA  
5 Kötvál biomb2b17la Biokémia és molekuláris biológia 2 GY*  
5 Kötvál genmodb17ea Genetikai modellrendszerek EA  
5 Kötvál humbiob17la Humánbiológia gyakorlat GY  
5 Kötvál immmodb17ga Immunológiai módszerek GY  
5 Kötvál matbi2m17ea Matematika 2 EA  
5 Kötvál novbvmb17la Növénybiológiai vizsgálómódszerek GY  
5 Kötvál okolo2b17ea Ökológia 2 EA  
5 Kötvál okomoab17ga Ökológia modellek és alkalmazásaik GY  
5 Kötvál sejtb2b17ea Sejtbiológia 2 EA  
5 Kötvál visbiob17la Viselkedésbiológia GY*  
5 Kötelező szakl1b17da Szaklaboratórium 1  
6 Kötvál alkgenb17la Alkalmazott genetika GY  
6 Kötvál alknomb17ea Alkalmazott növénybiológia és mikológia EA  
6 Kötvál alknomb17ga Alkalmazott növénybiológia és mikológia GY  
6 Kötvál anitgyb17ta Állat- és növényismereti terepgyakorlat  
6 Kötvál evobvmb17va Az evolúcióbiológia vizsgálómódszerei EA+GY  
6 Kötvál biocikb17ea Biogeokémiai ciklusok (A bioszféra anyagcseréje) EA  
6 Kötvál etolo2b17ea Etológia 2 EA  
6 Kötvál evookob17ea Evolúciós ökológia EA  
6 Kötvál gtaxmob17la Gombataxonómia és morfológia GY*  
6 Kötvál hidrobb17ea Hidrobiológia EA  
6 Kötvál molnovb17ga Molekuláris növénybiológia GY  
6 Kötvál neubiob17ea Neurobiológia EA  
6 Kötvál ngmodob17ga Növényi és gomba modell-organizmusok GY  
6 Kötvál novismb17la Növényismeret GY  
6 Kötvál sejtbb17la Sejtbiológia 2 GY  
6 Kötvál zoocomb17ga Zoocönológia módszerek GY  
6 Kötelező szakl2b17da Szaklaboratórium 2  
2017 előtt felvettek tantervi hálója
         
1 Kötelező kb1c1101 Általános kémia I. EA 4 + 0
1 Kötelező kb1c4101 Általános kémia II. GY 2 + 0
1 Kötelező bb1c1103 Bevezetés a növénytanba 2 + 0
1 Kötelező bb1c1637 Bevezetés az állattanba EA 4 + 0
1 Kötelező bb1c8100 Biológia Felzárkóztató Kritériumtárgy* 0 + 0
1 Kötelező fb1c1101 Fizika I. EA 2 + 0
1 Kötelező ib1c3101 Informatika EA + GY 3 + 0
1 Kötelező kb1c2k02 Kémiai felzárkóztató kritériumtárgy * 0 + 0
1 Kötvál mb1c2105 Matematika - I.A GY 2 + 2
1 Kötelező mb1c2101 Matematika - I.B GY 2 + 0
1 Kötelező bb1c1102 Sejtbiológia EA 3 + 0
2 Kötelező bb1c1311 Állatrendszertan - I. EA 2 + 0
2 Kötvál bb1c4307 Állatrendszertan - III.A GY  2 + 3
2 Kötelező bb1c4306 Állatrendszertan - III.B GY  2 + 0
2 Kötelező bb1c1310 Állatszervezettan - I. EA 2 + 0
2 Kötvál bb1c4305 Állatszervezettan - III.A GY 3 + 2
2 Kötelező bb1c4304 Állatszervezettan - III.B GY 3 + 0
2 Kötelező bb1c1105 Etológia - I. EA 2 + 0
2 Kötvál fb1c1202 Fizika - II. EA 0 + 2
2 Kötelező kb1c1201 Fizikai kémia - I. EA 3 + 0
2 Kötvál bb1c1101 Irányzatok a biológiában EA 0 + 1
2 Kötvál mb1c2106 Matematika - II.A GY 2 + 2
2 Kötelező mb1c2202 Matematika - II.B GY 2 + 0
2 Kötelező bb1c1207 Mikológia EA 2 + 0
2 Kötelező bb1c1315 Növényszervezettan - I. EA 2 + 0
2 Kötelező kb1c1202 Szerves kémia EA 3 + 0
3 Kötelező bb1c1416 Állatrendszertan - II. EA 0 + 0
3 Kötvál bb1c4411 Állatrendszertan - IV.A GY 2 + 2
3 Kötelező bb1c4409 Állatrendszertan - IV.B GY 2 + 0
3 Kötelező bb1c1414 Állatszervezettan - II. EA 0 + 0
3 Kötvál bb1c4410 Állatszervezettan - IV.A GY 0 + 5
3 Kötvál bb1c4426 Állatszervezettan - IV.B GY 0 + 2
3 Kötelező bb1c0402 Állattan szigorlat 4 + 0
3 Kötelező kb1c1301 Analitikai kémia - I. EA 3 + 0
3 Kötvál bb1c1308 Bevezetés a biokémiába - I.A EA 2 + 2
3 Kötelező bb1c1638 Bevezetés a biokémiába - I.B EA 2 + 0
3 Kötvál kb1c1303 Biokolloidok és nanostruktúrák EA 0 + 2
3 Kötvál fb1c1309 Biológiai fizika EA 0 + 4
3 Kötvál bb1c4514 Biometria GY 0 + 4
3 Kötvál bb1c1316 Etológia - II. EA 0 + 4
3 Kötvál kb1c4302 Fizikai kémia - II. GY 0 + 2
3 Kötelező bb1c1309 Növényrendszertan - I. EA 2 + 0
3 Kötvál bb1c4303 Növényrendszertan - III.A GY 2 + 2
3 Kötelező bb1c4302 Növényrendszertan - III.B GY 2 + 0
3 Kötelező bb1c1412 Növényszervezettan - II. EA 2 + 0
3 Kötelező bb1c4301 Növényszervezettan - III. GY 2 + 0
3 Kötelező bb1c6303tp Őszi növényrendszertan terepgyakorlat A 0 + 0
3 Kötelező bb1c6302tp Őszi növényrendszertani terepgyak. B 0 + 0
3 Kötelező kb1c1302 Természetes szénvegyületek EA 3 + 0
4 Kötvál bb1c4b01 Alkalmazott etológia gyakorlat GY 0 + 1
4 Kötvál bb1c4b02 Alkalmazott humánbiológiai gyakorlat GY 0 + 1
4 Kötelező bb1c6410 Állatrendszertani terepgyakorlat 1 + 0
4 Kötvál bb1c1527 Általános mikrobiológia - I.A EA 2 + 4
4 Kötelező bb1c1522 Általános mikrobiológia - I.B EA 2 + 0
4 Kötvál kb1c4403 Analitikai kémia - II. GY 0 + 5
4 Kötelező bb1c4403 Bevezetés a biokémiába - II. GY 2 + 0
4 Kötvál bb1c1537 Biokémia-Molekuláris biológia - I.A EA 2 + 3
4 Kötelező bb1c1417 Biokémia-Molekuláris biológia - I.B EA 2 + 0
4 Kötvál bb1c4412 Etológia - III. GY 0 + 2
4 Kötelező bb1c1521 Genetika - I. EA 4 + 0
4 Kötelező bb1c1520 Humánbiológia - I. EA 3 + 0
4 Kötelező bb1c1418 Növényélettan - I. EA 3 + 0
4 Kötelező bb1c1413 Növényrendszertan - II. EA 0 + 0
4 Kötvál bb1c4419 Növényrendszertan - IV.A GY 2 + 3
4 Kötelező bb1c4408 Növényrendszertan - IV.B GY 2 + 0
4 Kötvál bb1c4413 Növényszervezettan - IV. GY 0 + 5
4 Kötelező bb1c0401 Növénytan szigorlat 2 + 0
4 Kötvál bb1c4b04 Szünbotanikai vizsgálómódszerek GY 0 + 2
4 Kötelező bb1c6409 Tavaszi növényrendszertani terepgyak. 1 + 0
4 Kötvál bb1c4b03 Zoocönológiai és ökológiai módszerek a biomonitorozásban GY 0 + 2
5 Kötelező bb1c1524 Állatélettan - I. EA 3 + 0
5 Kötvál bb1c4623 Általános mikrobiológia - II.A GY 2 + 4
5 Kötelező bb1c4619 Általános mikrobiológia - II.B GY 2 + 0
5 Kötvál bb1c1528 Biokémia-Molekuláris biológia - II.A EA 0 + 3
5 Kötvál bb1c4516 Biokémia-Molekuláris biológia - III. GY 0 + 7
5 Kötelező bb1c4621 Genetika - II. GY 5 + 0
5 Kötvál bb1c4622 Humánbiológia - II. GY 0 + 4
5 Kötelező bb1c1525 Immunológia - I. EA 2 + 0
5 Kötvál mb1n9a04 Matematikai módszerek alkalmazása a biológia különböző területein I. EA 0 + 2
5 Kötelező bb1c1523 Növényélettan - II. EA 2 + 0
5 Kötvál bb1c4517 Növényélettan - III. GY 0 + 4
5 Kötvál bb1c4b05 Növényszervezettani vizsgálómódszerek GY 0 + 1
5 Kötelező bb1c1526 Ökológia - I. EA 3 + 0
5 Kötvál bb1c4b06 Szövettani és sejttani vizsgálómódszerek GY 0 + 2
5 Kötelező bb1c1632 Természet és környezetvédelem EA 2 + 0
6 Kötvál bb1c4518 Alapozó bioinformatika GY 0 + 2
6 Kötvál bb1c4b08 Alkalmazott biokémiai gyakorlatok GY 0 + 1
6 Szabvál bb1c4b10 Alkalmazott genetikai gyakorlat GY 0 + 2
6 Szabvál bb1c4b07 Alkalmazott immunológiai gyakorlat GY 0 + 1
6 Kötvál bb1c4b09 Alkalmazott mikrobiológiai és minőségbiztosítás gyakorlat GY 0 + 2
6 Kötvál bb1c4b11 Alkalmazott növénytani gyakorlat GY 0 + 2
6 Kötelező bb1c1630 Állatélettan - II. EA 2 + 0
6 Kötvál bb1c4625 Állatélettan - III.A GY 3 + 4
6 Kötelező bb1c4620 Állatélettan - III.B GY 3 + 0
6 Kötelező bb1c1639 Biogeográfia és vegetációökológia EA 3 + 0
6 Kötvál bb1c4b12 Élettani kísérleti technikák az alkalmazott kutatásban GY 0 + 1
6 Kötelező bb1c1631 Evolúcióbiológia EA 3 + 0
6 Kötvál bb1c4624 Immunológia - II. GY 0 + 3
6 Kötvál bb1c1636 Integratív biológia EA 0 + 2
6 Kötvál mb1n9a05 Matematikai módszerek alkalmazása a biológia különböző területein II. EA 0 + 2
6 Kötvál bb1c1634 Molekuláris növénybiológia EA 0 + 4
6 Kötvál bb1c1633 Növényélettan - IV. EA 0 + 4
6 Kötvál bb1c1635 Ökológia - II. EA 0 + 4