Tárgyfelvétel

Előzetes kurzusfelvétel:

Az a kurzusfelvétel, amely során a hallgatók egy a kurzusfelvételi időszak előtti közétett előzetes kurzuskínálatból jelentkezhetnek kurzusokra. Előzetes kurzusfelvétel során csak 45 kredit értékű kurzusokat lehet felvenni. Az előzetes kurzusfelvétel fontos, mivel ez alapján kaphatnak az oktatók arról információt, hogy várhatóan hány fő fog részt venni a kurzuson, és így változtatni tudja a létszámkeretet is, illetve ha szükséges egy nagy teremet tud foglalni. Nem kötelező előzetesen kurzust felvenni, de az előző szempont miatt fontos, és a rangsorolásos kurzusfelvételnél 100 pontot lehet érte kapni.

Azok a hallgatók, aki szeptemberben kezdik el a tanulmányaikat (abban az évben beiratkozó hallgatók), azoknak előzetes kurzusfelvétel nem írható elő az első félévben. Emiatt a rangsorolásos kurzusfelvételnél automatikusan megkapják a 100 pontot.

Időszaka az előzetes kurzuskínálat közzétételétől kezdődik, és a kurzusfelvételi időszak előtt ér véget két nappal.

Rangsorolásos kurzusfelvétel:

Az a kurzusfelvételi időszak, amely során kialakul a hallgatók rangsora az egyes kurzusoknál. Ez azt jelenti, hogy túljelentkezés esetén egyes hallgatók kicsúsznak a létszámkeretből, így egy másik kurzust kell felvenniük. A hallgatók szabadon vehetnek fel, és adhatnak le tárgyakat.

A rangsorolásos jelentkezés során több szempont alapján egy pontszámot rendelnek a hallgatókhoz, illetve pontazonosság esetén a mázlipontok alapján felállított sorrend számít. A mázlipont egy véletlen szám, amely a neptunkódtól, a képzési időszaktól és a kurzus egyedi azonosítójától függhet. Ezt a számot az Elektronikus Tanulmányi Rendszer generálja.

A pontszám nem változik meg abban az esetben, ha valaki leadja a kurzust, majd később újra felveszi ugyanazt.

Tehát a ragsorolásos jelentkezés esetén nem a gyorsasság számít, hanem csak a kapott pontszám. 

A pontszámok szempontrendszere:

a) a szakos (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tanulmányaikat megkezdő hallgatók,valamint azok, akik a kurzust az előzetes kurzusfelvétel során fölvették: 100
b) az alábbi pontok közül az arra jogosult hallgatók azt kaphatják, amelyik a legmagasabb:
azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelező: 80
azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység kötelezően választható: 70
azok a hallgatók, akiknek a kurzussal teljesíthető tanegység nem kötelező, de az alapszak valamelyik szakirányán kötelező vagy kötelezően: 60
c) azok a hallgatók, akik a kurzust a mintaterv szerint kívánják fölvenni: 50
d)  esti vagy levelező tagozatos hallgatóknak több szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) együttes végzése esetén függetlenül attól, hogy melyik aktív szakjuk kurzusáról van szó: 20
e) minden hallgató annyi pont tízszeresét, amennyi aktív szakja (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) van az Egyetemen (jelen pont alkalmazása során külön-külön szaknak számítanak a kötött szakpáros és az osztatlan tanárképzés szakpárjai, illetve a tanár mesterszak moduljai) 
f) szak képzési idején belül lévő hallgató ötször annyi pontot, ahányadik félévében jár: Max.60 
g) szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez tartozó kurzus felvétele esetén: 65
h) szak képzési idejét túllépő hallgató a szak mintatantervéhez nem tartozó kurzus felvétele esetén: 60
i) aktív honorácior státuszú hallgatók a jelen Szabályzat 27/A. §-ban meghatározott Szakhoz felvett kurzusok esetében: 50
j) az a hallgató, aki a számára elérhető összes OMHV kérdőívet kitölti a véleményezési időszakban: 8
k) regisztrált speciális szükségletű hallgatók: 1000

Versenyjelentkezéses kurzusfelvétel:

A rangsorolásos kurzusfelvétel utáni időszak, aminek célja az üres helyek betöltése. Fontos tudni, hogy az kerül be, aki előbb veszi fel kurzust.

A kurzusfelvétel menete:

Kurzusokat csak akkor lehet felvenni, ha a hallgató az adott félévre aktív státuszban van.

Figyeljünk arra, hogy a kurzusokat a megfelelő mintatanterv alapján és a helyes kóddal vegyük fel.

A kurzusokhoz tartozó időpontok ezen az oldalon találhatóak meg:http://to.ttk.elte.hu/tanrend

  1. https://neptun.elte.hu/
  2. Hallgatói webes felület
  3. Bejelentkezés
  4. Tárgyak
  5. Tárgyfelvétel
  6. Tárgyak listázása
  7. Adott tárgynál a „Felvesz”-re való kattintás.
  8. A megfelelő kurzus melletti négyzetet kipipálása.
  9. Mentés

A legfontosabb szabályzatok