Vizsgák

A vizsgák

Az írásbeli és szóbeli vizsgák időpontját a vizsgaidőszak előtti 5. hét végéig kell meghirdetni.

A vizsgaalkalmak számát (utóvizsgák nélkül) úgy kell megállapítani, hogy az összesített, maximált létszám elérje a kurzust fölvett hallgatók létszámának 120%-át, és úgy kell elosztani őket, hogy az 1-3. és a 4-6. vizsgahétben ugyanannyi vizsgaidőpont legyen.

Írásbeli (nem utó- vagy javító-) vizsga, illetve szigorlat vagy alapvizsga során, ha egy adott vizsganapon a vizsgázók legalább 67 %-ának tudását elégtelenre értékelték, és a Hallgatói Önkormányzat ezt kéri, a szakért (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) felelős oktatási szervezeti egységnek az ügyet ki kell vizsgálnia.

Vizsgajelentkezés menete:

Vizsgára csak az a hallgató jelentkezhet, aki felvette a kurzust.  A vizsgára való jelentkezés a Neptun felületén történik.

  1. https://neptun.elte.hu/
  2. Hallgatói webes felület
  3. Bejelentkezés
  4. Vizsgák
  5. Vizsgajelentkezés
  6. A vizsga melletti pluszra való kattintás

Ha egy vizsgaidőpont előzetesen lett utó-vagy javítóvizsgaként lett meghirdetve, akkor erre az időpontokra csak az utóvizsgára utasított, illetve a sikeres vizsgájukat javítani szándékozó hallgatók jelentkezhetnek.

A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jelentkezhet vizsgára, vagy vonhatja vissza a jelentkezését, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezhet (vizsgahalasztás), ha másik vizsgaalkalmon van szabad hely.

Minden hallgató számára biztosítani kell az utóvizsgára való jelentkezés lehetőségét, viszont UV2-re ez nem vonatkozik.

Utóvizsgára vagy javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő harmadik, szigorlat esetén ötödik napon kerülhet sor. A hallgató indokolt írásbeli kérésére a kurzusért felelős oktatási szervezeti egység vezetője ettől eltérhet.